ÖDET Programförening

En ideell förening för de som studerar Data-, Civildata-, Elektro-, Mekatonikingenjörer och Civilingenjör i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad med syfte att berika studentlivet och upprätthålla en god gemenskap.

Vi består idag av över 100 medlemmar samt att vi har utvecklat ett mycket större samarbete med högskolans organisation Studentliv och andra föreningar under det gångna läsåret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.