Om ÖDET

Om ÖDET

Föreningen

 

ÖDET är en förankrad förkortning av Öppen ingång, Data-, Elektro- och Mekatronikingenjör som en gång var programmets syntes men som utvecklats och nu även omfattar två civilingenjörsprogram i datateknik respektive intelligenta system. ÖDET Programförening är en ideell förening för de som studerar Data-, Civildata-, Elektro-, Mekatronikingenjörer och Civilingenjör i intelligenta system (elektronik) vid Högskolan i Halmstad med syfte att berika studentlivet och upprätthålla en god gemenskap.

Det är den goda gemenskapen som ofta håller oss motiverade och drivna till att studera och det är här ÖDET Programförening kommer in i bilden, vi är en förening som värnar om gemenskapen och studentlivet i Halmstad. Som student i någon utav ovan nämnda ingenjörsprogram så kan du bli medlem i vår förening som arrangerar event, studieresor och gasquer (fester) men även tillser att studieutrymmen sköts. Vi håller ständigt en dialog med högskolan om utvecklingsmöjligheter. Vi är med i högskolans organisation “Studentliv” som håller ett samarbete mellan högskolan och alla föreningar vilket gör att vi har möjlighet att både påverka studentlivet i hela Halmstad men också möjligheten att informera våra medlemmar om event, projekt och andra möjligheter att engagera sig i utanför föreningen och studierna.

Styrelsen har organiserat event som att åka till Lund och besöka företagen Ericsson och Flatfrog där medlemmarna har fått en insikt i framtidens arbetsliv. Workshops, där företag har besökt Högskolan I halmstad och beröttat om deras arbetsplats. Traditionsenliga gasquer som MÖS, Mekatronensjulafton och Beerpongturnering mot Corpus. Även ÖDETs första finsittning på vackra Hotel Tylösand.

Vi består idag av över 100 medlemmar samt att vi har utvecklat ett mycket större samarbete med högskolans organisation Studentliv och andra föreningar under det gångna läsåret.

Utbildningen

 

Det studenterna har gemensamt i föreningen är att de läser första året tillsammans, där får de en bra och grundläggande kunskap i matematik, digitalteknik, programmering och datorarkitektur som inte går att jämföra mot gymnasial nivå. Studenterna delar också studieutrymmen under hela utbildningen även om de efter det första året börjar läsa olika och mer inriktningsspecifika kurser. Detta ger studenterna en mycket god sammanhållning som i sin tur ger de motivation och möjlighet att hjälpa varandra i det höga studietempot som vi studenter ofta utsätts för.

Att studera något utav våra ingenjörsprogram innebär att det ställs höga krav på att kunna utveckla sin förmåga att tillämpa matematik, programmering och problemlösning. Vi examineras nästan uteslutande med salstentamen i fritext som kompletteras av laborationer och/eller hemuppgifter under kursens gång. Utbildningen passar bra för de som gillar god gemenskap, att hålla sig sysselsatta och som vill ha möjligheten att utvecklas mycket under studietiden och i framtiden.

Vad blir man och vad kan man jobba som efter sin studier?

Eftersom att vi alla läser samma kurser första året så kan man med enkelhet byta inriktning under det första året, vilket öppnar många möjligheter för att kunna känna på det grundläggande konceptet och sedan välja om man vill studera mot data och programmering eller kanske mot elkraft istället. Denna möjligheten gör att arbetsmöjligheterna är väldigt stora och sträcker sig allt från utveckling av mjukvara till arbete på elkraftsnätet eller varför inte robotar och artificiell intelligens(AI).

Övriga information & länkar

 

Läs mer om Studentliv i Halmstad:

http://www.hh.se/arstudent/studentliv.65444619.html

 

Om du har sökt till något program på Högskolan i Halmstad så rekommenderar vi varmt att börja dina studier med att delta i nollningen. Det är där den goda gemenskapen börjar med raketfart och kan vara en stor bidragande faktor till ett framgångsfull studietid.

 

Läs mer om ÖDETs nollning på:

 

https://odet.nollning.nu/

 

eller för alla program:

 

http://www.nollning.nu

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.