ödet logotyp

Ödet

Styrelsen

Ordförande

Soren Smink

ordforande@odethh.se

Vice Ordförande

Mattias Rademaekers

vice@odethh.se

SAOS

Erik Knutsson

saos@odethh.se

Phestmentor

Matteus Sangeri

event@odethh.se

Phestmäster

Ruben Croall

event@odethh.se

Phestmäster

Felix Gustafsson

event@odethh.se

Ekonomiansvarig

Dante Wengeler

ekonomi@odethh.se

IOM

Linus Frisk

ledamot.iom@odethh.se

IOM

Daniel Bleckert

ledamot.iom@odethh.se

KON

William Balte

ledamot.kon@odethh.se

KON

Filip Göransson

ledamot.kon@odethh.se

PRA

Theo Johnsson

ledamot.pra@odethh.se

Mekmäster

Jonathan Rendel

mekis@odethh.se

Ordförande

Leder styrelsen, sammankallar till möten och har huvudansvaret för styrelsens arbete.

Vice ordförande

Tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara.

Skolansvarig och sekreterare (SAOS)

För protokoll för vartdera möte samt tillser god ordning i lagringsutrymmet och att gamla protokoll arkiveras på ett korrekt sätt. Har även ansvar för kontakt med studenthälsan, professorer och föra skolfrågor framåt. Personen är kontakten mellan studenter och föreläsare, lektorer och programansvariga.

Phestmentor

Assisterar samt undsätter phestmästrarna i deras åligganden. Phestmentor har högsta ansvar för Phestorganet, och ansvarar därmed för protokollsöverlämning från dess möten till SAOS.

Phestmäster

Ansvarar för planering och genomförande av gasquer och festverksamhet samt organiserar och ansvarar för en festkommitt vid behov.

Ekonomiansvarig

Ansvarar för all ekonomi och att den bokförs och förvaltas på ett korrekt sätt. Skriver även en sammanfattande budget innan årsmötet.

Ledamot - IT & Media (IOM)

Ansvarar för IT kommunikation och media såsom hemsidan odethh.se och Instagram. Kontrollerar information som finns på hemsidan och lägger till information. Lägger till bilder och inlägg på Instagram.

Ledamot - Kommunikation & Näringsliv (KON)

Har kontakt med företag och andra föreningar. Anordnar event med företag för medlemmar samt gymnasiebesök, där styrelsen besöker gymnasieskolor för att göra reklam för tekniska utbildningar samt Högskolan.

Ledamot - Projektrumsansvarig (PRA)

Ansvarar för skrivpapper för skrivaren, ser till att rummen är rena och att studenterna inte stökar. Också ansvarig för att whiteboardpennor, kaffe, diskmedel, pantpåsar och sudd fylls på. Ansvarar för nycklar och deposition av nycklar till samtliga skåp på projektrummen på D2 och D4.

Ledamot - Mekmäster

Mekmäster ansvarar för underhåll, reparation, uppgradering samt lämplig dokumentation av mekvagnen Mekis. Inköpsförslag framförs till styrelsemöte, som godkänner samt tillhandahåller finansiering genom programföreningens mekkassa.