ödet logotyp

Ödet

Styrelsen

Ordförande

Soren Smink

ordforande@odethh.se

Vice Ordförande

Filip Göransson

vice@odethh.se

SAOS

Alexander Bosic

saos@odethh.se

Phestmentor

Felix Gustafsson

event@odethh.se

Phestmäster

Eric Stenberg

event@odethh.se

Phestmäster

Ludvig Sanell

event@odethh.se

Ekonomiansvarig

Petter Bratland

ekonomi@odethh.se

IOM

Kalle Andersson

ledamot.iom@odethh.se

IOM

Albin Sturesson

ledamot.iom@odethh.se

KON

William Balte

ledamot.kon@odethh.se

KON

Ruben Croall

ledamot.kon@odethh.se

KON

Lucas Brunnegård

ledamot.kon@odethh.se

PRA

Axel Ahlman

ledamot.pra@odethh.se

Mekmäster

Edward Jensen

mekis@odethh.se

Ordförande

Ansvarar för att leda och organisera föreningens verksamhet. Det inkluderar att planera och leda möten, representera föreningen vid evenemang och i externa sammanhang, samarbeta med andra styrelsemedlemmar för att fatta beslut och övervaka föreningens övergripande riktning och mål.

Vice ordförande

Tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara.

Skolansvarig och sekreterare (SAOS)

För protokoll för vartdera möte samt tillser god ordning i lagringsutrymmet och att gamla protokoll arkiveras på ett korrekt sätt. Har även ansvar för kontakt med studenthälsan, professorer och föra skolfrågor framåt. Personen är kontakten mellan studenter och föreläsare, lektorer och programansvariga.

Phestmentor

Assisterar samt undsätter phestmästrarna i deras åligganden. Phestmentor har högsta ansvar för Phestorganet, och ansvarar därmed för protokollsöverlämning från dess möten till SAOS.

Phestmäster

Ansvarar för planering och genomförande av gasquer och festverksamhet samt organiserar och ansvarar för festkommittén.

Ekonomiansvarig

Ansvarar för all ekonomi och att den bokförs och förvaltas på ett korrekt sätt. Skriver även en sammanfattande budget innan årsmötet.

Ledamot - IT & Media (IOM)

Ansvarar för IT kommunikation och media såsom hemsidan odethh.se och Instagram. Kontrollerar information som finns på hemsidan och lägger till information. Lägger till bilder och inlägg på Instagram.

Ledamot - Kommunikation & Näringsliv (KON)

Har kontakt med företag och andra föreningar. Anordnar event med företag för medlemmar samt gymnasiebesök, där styrelsen besöker gymnasieskolor för att göra reklam för tekniska utbildningar samt Högskolan.

Ledamot - Projektrumsansvarig (PRA)

Ansvarar för skrivpapper för skrivaren, ser till att rummen är rena och att studenterna inte stökar. Också ansvarig för att whiteboardpennor, kaffe, diskmedel, pantpåsar och sudd fylls på. Ansvarar för nycklar och deposition av nycklar till samtliga skåp på projektrummen på D2 och D4.

Ledamot - Mekmäster

Mekmäster ansvarar för underhåll, reparation, uppgradering samt lämplig dokumentation av mekvagnen Mekis. Inköpsförslag framförs till styrelsemöte, som godkänner samt tillhandahåller finansiering genom programföreningens mekkassa.